ΕΛΕΚΟΝ, Ελληνική Εταιρεία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας

Το σωματείο ΕΛΕΚΟΝ αποτελεί το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και φροντίδας κατ’ οίκον.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
Αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με φροντίδα, τους προσφέρουμε ποιότητα ζωής και ασφάλεια στο σπίτι τους

Το Σωματείο έχει ως προτεραιότητες

την προστασία της αξιοπρέπειας και της ευεξίας των ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία και φροντίδα κατ’ οίκον 

την προάσπιση με κάθε νόμιμο τρόπο των επαγγελματικών συμφερόντων των  μελών του σωματείου και τη διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο

την ανάπτυξη κουλτούρας φροντίδας και υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φροντιστών και επαγγελματιών υγείας με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας ενυπάρχουν σε όλες τις δραστηριότητές μας

Σε κάθε μας δραστηριότητα λειτουργούμε με ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας, τιμούμε τις συμφωνίες μας και είμαστε ειλικρινείς με τους ωφελούμενους, τους συνεργάτες μας, την Πολιτεία και τους συνεργαζόμενους φορείς. Εφαρμόζουμε τους διεθνείς κανονισμούς και λειτουργούμε αυστηρά στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Με αδιαπραγμάτευτες ηθικές αξίες εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και υιοθετούμε βέλτιστες πρακτικές στην καθημερινή εργασία μας.

Η ομαδικότητα δημιουργεί επιτυχημένες εταιρείες. Εργαζόμαστε ως ομάδα και πετυχαίνουμε μαζί. Είμαστε μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα όπου ο ένας υποστηρίζει, συμπληρώνει, βοηθάει τον άλλο. Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα που μας ενώνει.

Σεβόμαστε τον ασθενή, τον ηλικιωμένο το άτομο που φροντίζουμε. Σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους μας, υποστηρίζουμε την μοναδικότητά τους, τις ξεχωριστές τους ανάγκες και επιθυμίες. Ακούμε με προσοχή, κατανοούμε τις ανάγκες και τα θέλω των ατόμων που υποστηρίζουμε,  υλοποιούμε με υπευθυνότητα.

Δεχόμαστε δύσκολες προκλήσεις και προσηλωνόμαστε στην επίτευξη των στόχων μας, αλλά πάντα εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια στο σπίτι ατόμων που φροντίζουμε. Διαθέτουμε όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και εργαλεία για την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και φροντίδας κατ’ οίκον. Η ασφάλεια των ατόμων που υποστηρίζουμε των ωφελούμενων και των συνεργατών μας αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, υποστηριζόμενες από άριστη εξυπηρέτηση.