ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΕΛΕΚΟΝ

    Νομική μορφή επιχείρησης