Κοινωνική λειτουργός

Οι εταιρείες μέλη της ΕΛΕΚΟΝ προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής λειτουργού κατ’ οίκον. 

Ένα από τα προγράμματα με μεγάλη αποδοχή είναι το πρόγραμμα που υποστηρίζει την ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους για μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, που αφορούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους και τη δυνατότητα να ωφεληθούν από τις υπάρχουσες κοινωνικές παροχές. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει  συστηματική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας εντός της οποίας ζουν τα ΑμεΑ, με στόχο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης που υποστηρίζει την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Εξειδικευμένα στελέχη των εταιρειών μελών της ΕΛΕΚΟΝ, νοσηλευτής και κοινωνικός λειτουργός, ενημερώνουν για θέματα τα οποία αφορούν τα ΑμεΑ και συζητούν μαζί τους προβληματισμούς και απορίες τους. Παράλληλα τους βοηθούν στη διεκπεραίωση, όποιων υποθέσεων είναι σχετικές με τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του προγράμματος

  • Η καταγραφή των αναγκών και η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και την πρόσβασή τους στο αστικό περιβάλλον. 

 

  • Η συστηματική παροχή ενημέρωσης για νομοθετικά και ασφαλιστικά θέματα καθώς και για ευκαιρίες απασχόλησης. 

 

  • Η παροχή ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία για ζητήματα πρόσβασης και ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών με αναπηρία, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αποδοχής των ΑμεΑ από το κοινωνικό σύνολο.